Tanker fra årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag

Fra bakerste benk på årsmøtet i Sør-Trøndelag sitter jeg og lytter. Vi har hatt innledninger ved Bondelagsleder Pål Haugstad, samt stortingsrepresentantene Ola B. Moe (Sp) og Tord Lien (Frp). Generaldebatten braket løs med et svakt lite piff. Her er det ikke mye meninger. De gamle æresmedlemmene glimter til med gode innlegg, men det er særdeles taust i forsamlingen. Jeg merker meg at kvinnerepresentasjonen har gått ned. Kun 8 av 65 stemmeberettigede er kvinner. Dette er trist, og lover ikke godt for framtida i Bondelaget. I det hele tatt er jeg skuffet over drivet i årsmøtet. Hvis ikke våre tillitsvalgte klarer å engasjere seg i utforminga av landbrukspolitikken er jeg redd andre vil gjøre det for oss. Det å ikke mene noe er mye verre enn å diskutere forskjellige løsninger for en fremtidsretta landbrukspolitikk..

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: