Høne i streik

Hvorfor er det slik at hønene mine ikke vil legge egg når det nærmer seg en høytid? Noen egg til jul? “Niks, vi vil ha julefred i hønsehuset.” Til påske da? “Glem det, vi streiker” kakles det fra de fjærkledde. – Til pinse da? Da ma det vel gå an å få et egg? – “Nja, men bare ett, og vi vil ha fersk mais i ukene før” lød det bestemt fra den store, brune Brahmaen.
Jeg tror jeg må få tak i noen yngre høner for å få fart på sakene.

Her er hønene på kattejakt…
//www.youtube.com/get_player

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: