"Folk flest"

Aviser bruker det, politikere bruker det, nær sagt alle bruker det – uttrykket “folk flest”. Jeg kan ikke fordra det. Det brer om seg som smittsomme vannkopper eller ild i tørt gras for å bruke en annen forslitt floskel. Jeg kan ikke huske at folk flest som uttrykk noen gang har blitt brukt så mye som det siste året. Nå er det iferd med å bli en parodi. For hvem vil vel egentlig være folk flest? Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke være en i mengden. En av den grå massen. En usynlig ingenting som er så lik alle andre at egenverd blir et fremmedord.

Folk flest er et yndet begrep hos Framskrittspartiet. Det er ganske morsomt egentlig. At Frp, som har frihet for enkeltmennesket som sitt fremste politiske mantra, så til de grader fokuserer på folk flest. Fra Frp sitt prinsipprogram sakser vi følgende:
Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet. “

Folk flest? Vel, vel, det er ikke første gang Frp motsier sin egne prinsipper.

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: