De hjertligste gratulasjoner…

…går til AUNAN v/ Vegard Heggem som idag mottok Bygdeutviklingsprisen for Sør-Trøndelag. Prisutdelingen foregikk hjemme på Aunan og ble utdelt av fylkesordfører og juryformann, Tore O. Sandvik. Les fylkesordførerens tale til Vegard her. Vi i landbruket er stolte av å ha så gode representanter for utmarksnæringen i våre rekker!

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: